IMG_0729.JPG

Medlemskap

Medlemskap 2022

Blankett för ansökan och uppgifter om medlemskap finns på kansliet och här på hemsidan. Ansökan gör du enklast i formuläret under fliken Bli medlem alternativt lämnas/skickas till kansliet som sedan skickar en faktura på aktuella avgifter, som bekräftelse på att du blivit antagen. När fakturan är betald har du spelrätt på banan enligt det som gäller för sökt medlemsform.

Våra olika medlemskap

  Fullvärdig medlem, Premium            8 995 kr

 • Fritt spel alla dagar

 • 20% rabatt på inköp i shopen

 • 30% rabatt på gästgreenfee

 • 50% rabatt på hyra av golfbil alt. fri hyrvagn

 • 5 fria Tävlingsavgifter

 • 5 Lunchkuponger

 • Rangekort: 50 drag

 • Golfhäftet

 • Vagnbod

  Spelrätt krävs

   

  Aktiv, senior                                            5 395 kr

 • Fritt spel alla dagar

  Spelrätt krävs

   

  Yngre senior, 22-26 år                          3 295 kr

 • Fritt spel alla dagar

  Spelrätt krävs

  Äldre junior, 13-21 år                            1 500 kr

 • Fritt spel alla dagar

  Yngre Junior, 0-12 år                               500 kr

 • Fritt spel alla dagar

  Greenfee Premium                                1 995 kr

 • 72 fria hål ingår
  (Fördelat på 18-hålsrundor eller 9-hålsrundor)

 • Därefter 50:- reducerad greenfee på övriga rundor

  Greenfee Bas                                              695 kr

 • 18 fria hål ingår
  (En 18-hålsrunda eller två 9-hålsrundor)

 • Därefter ordinarie greenfee på övriga rundor

  Prova-På-Medlem                                2 295 kr

 • Endast första året
  (Får ej varit medlem de senaste fem åren)

 • Fritt spel alla dagar

 

  Klubb 80                                                      500 kr

 • Medlemmar som fyllt 80 år, eller äldre, får ingå i "Klubb 80"
  och bli fullvärdiga medlemmar.

 • Motkravet är att medlemmen har en spelrätt, vilken då måste återlämnas till klubben.

  Passiv medlem                                         500 kr

 • Ingen rätt till golfspel. Endast medlemskap i föreningen

  Student: Universitet/Högskola

 • 50% reducerad avgift mot uppvisade av giltigt studieintyg

 

I samtliga avgifter (förutom Passiv, Klubb 80 & Yngre Junior) ingår
500 kr i medlemskap.

Överskjutande del avser spelavgiften, vilken är den del ni kan få tillbaka av er arbetsgivare som friskvård.

VAGNBODAR

 • A-bod öppen            175:-
   

 • A-bod elplats           500:- (nedre)
   

 • A-bod elplats           300:- (övre)
   

 • B-bod stängd           375:-
   

 • C-bod stängd           375:-
   

 • F-bod öppen            175:-

Spelrättsbevis

För fullvärdigtmedlemskap i klubben krävs en spelrätt. Klubben säljer även spelrätter vid behov, kontakta för att köpa direkt via klubben.

Försäkring

Golfklubben är endast försäkrad för eventuella olycksfall på banan. Medlemmars personliga tillhörigheter omfattas därför inte. Skaffa dig därför en egen golfförsäkring.

Personuppgiftslagen

Uppgifter om medlemskap i Fagersta GK behandlas för att administrera medlemskapet och tävlingar.

Fagersta GK använder sig av Internet som hjälpmedel och anslagstavla. Start- och resultatlistor publiceras därför öppet på Internet samt på klubbens egna anslagstavlor. Medlem i klubben godkänner att hans/hennes namn och klubbtillhörighet publiceras på Internet i start- respektive resultatlistor genom klubben eller av dennes utsedda försorg. 

Medlem som inte vill få sina personuppgifter publicerade på Internet ska meddela detta skriftligt till klubben eller själv gå in och markera det under fliken ”Min golf” via Golf.se. Kontakta klubben om du har några frågor i ämnet.

back.jpg