top of page
IMG_0729.JPG

Medlemskap

Medlemskap 2024

Blankett för ansökan och uppgifter om medlemskap finns på kansliet och här på hemsidan. Ansökan gör du enklast i formuläret under fliken Bli medlem alternativt lämnas/skickas till kansliet som sedan skickar en faktura på aktuella avgifter, som bekräftelse på att du blivit antagen. När fakturan är betald har du spelrätt på banan enligt det som gäller för sökt medlemsform.

Våra olika medlemskap

  Fullvärdig medlem, Premium            8 995 kr

 • Fritt spel alla dagar

 • 20% rabatt på inköp i shopen

 • 30% rabatt på gästgreenfee

 • 50% rabatt på hyra av golfbil alt. fri hyrvagn

 • 5 fria Tävlingsavgifter

 • 5 Lunchkuponger

 • Rangekort: 50 drag

 • Golfhäftet

 • Vagnbod

 • Spelrätt krävs
   

  Fullvärdig medlem, 80 - - år             3 895 kr

 • Fritt spel alla dagar

 • Spelrätt krävs

 • I avgiften ingår en arbetsavgift, vilken man får tillbaka ifall
  man ställer upp och arbetar ideellt inom klubben.

  Fullvärdig medlem, 27-79 år             6 395 kr

 • Fritt spel alla dagar

 • Spelrätt krävs

 • I avgiften ingår en arbetsavgift, vilken man får tillbaka ifall
  man ställer upp och arbetar ideellt inom klubben.
   

  Fullvärdig medlem, 22-26 år            3 895 kr

 • Fritt spel alla dagar

 • Spelrätt krävs

 • I avgiften ingår en arbetsavgift, vilken man får tillbaka ifall
  man ställer upp och arbetar ideellt inom klubben.

  Fullvärdig medlem, 13-21 år             1 500 kr

 • Fritt spel alla dagar

  Fullvärdig medlem, 0-12 år                  500 kr

 • Fritt spel alla dagar

  Greenfee Medlemskap                        2 295 kr

 • 72 fria hål ingår
  (Fördelat på 18-hålsrundor eller 9-hålsrundor)

 • Därefter 50:- reducerad Greenfee på övriga rundor

  Prova-På-Medlem                                2 795 kr

 • Endast första året
  (Endast nya medlemmar)

 • Fritt spel alla dagar

  Återvändare                                           4 395 kr

 • Endast första året
  (Får ej varit medlem de senaste fem åren)

 • Fritt spel alla dagar

 • I avgiften ingår en arbetsavgift, vilken man får tillbaka ifall
  man ställer upp och arbetar ideellt inom klubben

 

  Passiv medlem                                         500 kr

 • Ingen rätt till golfspel.
  Endast medlemskap i föreningen

  Student: Universitet/Högskola

 • 50% reducerad spelavgift mot uppvisade av giltigt studieintyg

 

I samtliga avgifter (förutom Passiv & Knatte) ingår
500 kr i medlemskap.

Överskjutande del avser spelavgiften, vilken är den del ni kan få tillbaka av er arbetsgivare som friskvård.

VAGNBODAR

 • A-bod öppen            175:-
   

 • A-bod elplats           500:- (nedre)
   

 • A-bod elplats           300:- (övre)
   

 • B-bod stängd           375:-
   

 • C-bod stängd           375:-
   

 • F-bod öppen            175:-

Spelrättsbevis

För fullvärdigt medlemskap i klubben krävs en spelrätt. Klubben säljer även spelrätter vid behov, kontakta för att köpa direkt via klubben.

Försäkring

Golfklubben är endast försäkrad för eventuella olycksfall på banan. Medlemmars personliga tillhörigheter omfattas därför inte. Skaffa dig därför en egen golfförsäkring.

Personuppgiftslagen

Uppgifter om medlemskap i Fagersta GK behandlas för att administrera medlemskapet och tävlingar.

Fagersta GK använder sig av Internet som hjälpmedel och anslagstavla. Start- och resultatlistor publiceras därför öppet på Internet samt på klubbens egna anslagstavlor. Medlem i klubben godkänner att hans/hennes namn och klubbtillhörighet publiceras på Internet i start- respektive resultatlistor genom klubben eller av dennes utsedda försorg. 

Medlem som inte vill få sina personuppgifter publicerade på Internet ska meddela detta skriftligt till klubben eller själv gå in och markera det under fliken ”Min golf” via Golf.se. Kontakta klubben om du har några frågor i ämnet.

back.jpg
bottom of page