Hoppa till sidans innehåll

Lokala regler - Fagersta Golfklubb


LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR SAMT ORDNINGSFÖRESKRIFTER 2019 FÖR FAGERSTA GOLFKLUBB

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan (www.fagerstagk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Out of bounds definieras av vita pinnar på varje enskilt hål.

 

 

2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

4. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

5. Dräneringar fyllda med sand/grus.

 

3. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

4. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1.Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 

5. Registrerade ronder i GIT

För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap.

 

 

6. Anmälan till tävling

Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på nätet. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken sid xx.

 

9. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A handicap till och med 11,4

Klass B handicap 11,5 till 18,4

Klass C handicap 18,5 till 36,0

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller ställas in enligt tävlingsledningens val.

 

10. Tee i klubbtävlingar 

I klubbens tävlingar måste alla män spela från gul tee och alla kvinnor från röd tee utom i KM.

Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, män från och med det år de fyller 70 får välja att spela från röd tee. Kvinnor i handicapklass A får välja att spela från gul tee. Anmälan om ändrad tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

 

11. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 10 och därefter hål 17 & 18 och sedan från hål 10 igen o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 

12. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet med båda fötterna.

 

13. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.
Undantag: Meddelat ombud till tävlingsledningen.

 

14. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH TILLFÄLLIGA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

 

1. Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare.

2. Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

3. Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.

4. Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

5. Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID och/eller greenfeekvitto bör    kunna uppvisas.

6. Spelare som inte löst gällande greenfee kan avvisas från banan och får betala avgift motsvarande den dubbla gällande greenfeen.

7. Vid hål 15 invänta signal från klockan från framförvarande parti. När du själv passerar klockan och är utom fara ringer du i den.

8. Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på banan.

9. Golfvagnar bör inte dras över tee eller mellan green och bunker.

10. Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern.

11. Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål 9.
12. Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

 

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

 

Beslutade av Fagersta GK:s styrelse 2019-03-04

 

Uppdaterad: 24 MAJ 2017 10:59

 

 Beställ golfhäftet direkt av oss här


 

 

 

Postadress:
Fagersta GK - Golf
Otivägen 72
73792 Fagersta

Kontakt:
Tel: 022354060
E-post: This is a mailto link